Privacybeleid

Door de webpagina www.iBellaLiving.nl te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Alle afbeeldingen, foto’s, teksten en ontwerp zijn intellectueel eigendom van iBella Living. Zij mogen niet zonder meer gekopieerd, verspreid, afgedrukt, bewerkt of op enige andere manier gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Gepubliceerde teksten en beschrijvingen zijn met de grootste zorg samengesteld, doch zijn onvolkomenheden nooit geheel uit te sluiten. De auteur(s) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of gevolgen welke ontstaan zijn door gebruik van deze teksten, beelden of beschrijvingen zoals gepubliceerd op deze website of in ander gepubliceerd materiaal. Indien je gebruik wilt maken van enig materiaal dan kun je contact met ons opnemen.
iBella Living mag deze webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. iBella Living is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Behoudens deze disclaimer, is iBella Living niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging en/of erkenning van die bestanden in. iBella Living besteedt veel zorg aan de informatie op de site. iBella Living probeert de product en prijsinformatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op onze website aangeboden informatie.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verstuurd van onze website. Deze tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf van jouw computer.
Deze cookies vergemakkelijken jouw volgende bezoek aan onze website omdat ze jouw computer herkennen. Je hoeft zo niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Door een cookie kan iBella Living inzicht krijgen in de bezoekfrequentie/ bezoekersaantallen en de door jou gekozen pagina’s op onze website. Zo kan iBella Living het aanbod afstellen op jouw wensen aan de hand van eerdere bezoeken en gekozen artikelen. Als het niet nodig is in een cookie persoonsgegevens op te slaan, dan doet iBella Living dit niet. Cookies kunnen jouw computer en de bestanden die daar opstaan niet beschadigen.
In je browser kun je zelf instellen of je een melding wilt ontvangen als een website een cookie naar jouw computer wilt versturen. Vervolgens kun je dan kiezen of je een cookie wilt accepteren of niet. Je kunt er ook voor kiezen helemaal geen cookies van een website te accepteren. Dit doe je door in je browser naar het help menu te gaan. Maak je de keuze om geen cookies te accepteren, dan blijft het mogelijk onze site te bezoeken. Wel is het mogelijk dat bepaalde functies op de website niet of niet goed werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken indien je geen cookies accepteert.

Kleuren
iBella Living kan niet garanderen dat de kleuren van de producten op de website exact de kleuren van de producten in werkelijkheid weergeven. De weergave van de kleuren hangt af van de instellingen van jouw computer.

Auteursrecht
De inhoud van de websites iBella Living is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van iBella Living.

Privacy statement
iBella Living werkt aan jouw privacy op het internet en heeft daarvoor een privacy policy ontwikkeld. Deze privacy policy is bestemd voor het behandelen van de persoonlijke gegevens die je verstrekt aan iBella Living. De inhoud van deze privacy policy kan aan verandering onderhevig zijn. iBella Living behoudt zich het recht deze privacy policy te wijzigen. Daarom raden wij je aan iedere keer dat je onze website bezoekt deze privacy policy door te nemen.
Jouw gegevens worden door iBella Living gebruikt voor beoordeling, aangaan en uitvoering van de met jou gesloten leveringsovereenkomst en het beheer van de daaruit vloeiende klantrelatie.

Door je in te schrijven voor de www.iBellaLiving.nl nieuwsbrief geef je iBella Living toestemming om jouw gegevens op te slaan.
Alle gegevens die door iBella Living verzameld worden, zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die door jou aan iBella Living wordt verstrekt zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.
Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van pogingen tot onrechtmatige en of strafbare gedragingen gericht tegen iBella Living, haar klanten en haar medewerkers.

Inzicht in persoonsgegevens
Om inzicht te krijgen in de persoonlijke gegevens die iBella Living van jou bewaart, heb je het recht contact op te nemen met iBella Living. Indien deze gegevens foutief, onvolledig of irrelevant zijn kun je verzoeken de gegevens te corrigeren of te verwijderen. Je kunt jouw gegevens ook zelf aanpassen op onze site. Dit doe je door in te loggen en naar jouw account te gaan. Daar kun je jouw gegevens aanpassen.

Adreswijzigingen
Als klant van iBella Living ben je verplicht iBella Living van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang iBella Living geen wijzigingen ontvangt ben je geacht woonachtig te zijn op het laatst opgegeven adres. Zonder ontvangen adreswijziging blijf je aansprakelijk voor bezorgde producten op jouw oude adres.

Gebruik website
Indien je de site van iBella Living gebruikt, dien je deze privacy policy zorgvuldig door te nemen. Je dient de adviezen in de privacy policy te begrijpen en op te volgen. Indien je het met de privacy policy van iBella Living oneens bent raden wij je aan de site iBella Living niet te gebruiken.

Indien je wenst te reageren op de privacy policy van iBella Living of indien je vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is vragen wij je contact op te nemen, de gegevens staan vermeld op de pagina contact.